Реставриране,почистване и надписване на стари паметници.