Проектиране, изграждане и поддържане на гробни места

Най-важното за Нас е клиента да остане доволен от крайния резултат,а това е постижимо именно чрез детайлното проектиране.
Всичко е индивидуално и се изгражда според изискванията на клиента.
Самото изграждане се извършва от хора с опит,и материали доказали се на българския пазар.
Възможно е поддържане на гробни места,както сезонно,така и целогодишно.