Изработка на паметници от мрамор и гранит.

Изработването на паметниците,се извършва по каталог или по зададен от клиента проект.